سمینار هماهنگی معاونین شعب و دوایر مدیریت بانک مسکن استان

سمینار هماهنگی معاونین شعب و دوایر مدیریت بانک مسکن استان

سمینار هماهنگی معاونین شعب و دوایر مدیریت بانک مسکن استان
در سمینارفصلی معاونین شعب و معاونین دوایر مدیریت استان مرکزی ، هر یک از مدیرو معاونین اجرایی و مالی و فناوری مدیریت پیرامون نقش معاونین در بهبودعملکرد شعب به ایراد سخن پرداختند. امیری مدیر شعب استان مرکزی در ابتدا ، با اشاره به بیانات اخیر مدیرعامل محترم بانک ؛ سیاست گذاری جدید بانک را حرکت در مسیر تبدیل بانک مسکن به بانکی تخصصی- توسعه ای مطرح نموده، گفت ؛ با اجرای این سیاست، ابزارهای لازم برای اجرای سیاست های دولت در بخش مسکن فراهم و نیز تصمیم سازی های مناسبی از طریق بانک برای بخش مسکن به دولت ارایه می گردد.وی ضمن خرسندی از تحقق 70 درصدی اهداف بیست گانه تدوینی ابتدای سال جاری به منظور تحرک بخشیدن در بخش مسکن ، این موفقیت را ماحصل تلاش کلیه مسیولین و کارکنان خدوم بانک در سطوح مختلف دانسته و اذعان داشت: یقینا" با تدابیری خوبی که اندیشه شده و همت والایی که درکارکنان بانک وجود دارد ،حصول موفقیت کامل، دور از دسترس نخواهد بود. امیری گفت در بخش جذب منابع ،خوشبختانه رتبه بانک مسکن درشبکه بانکی کشور از رتبه ششم به پنجم ارتقا یافته و انتظار می رود که مدیریت استان مرکزی نیز چنین جایگاهی را در استان حفظ نموده و به تدریج ارتقا بخشد . وی همچنین از کاهش میزان تسهیلات پرداختی بانک در مقطع پایان آذر ماه جاری خبرداد و گفت ؛ عملکرد مطلوب، زمانی مشهود است که در همه بخش ها، رشدی متوازن وبهینه داشته باشیم و این با رصد روزانه منابع و مصارف بانک توسط مسیولین شعب و به ویژه معاونین ، امکانپذیر خواهد بود. امیری افزود انتظار می رود شعبی که درجدول مقایسه ای ارزیابی عملکرد ، رتبه قابل قبولی احراز ننموده اند ، ضمن برقراری ارتباط با مسیولین شعب موفق ، از نحوه عمل و تدابیر اتخاذ شده توسط ایشان پرسش نموده ، آن را در برنامه مدون شعبه خود در راستای تحقق اهداف بانک به کار بندند. مدیر شعب استان مرکزی اذعان داشت؛ استراتژی بانک به ویژه در ماه های پایانی سال جاری ، جذب حداکثری منابع در صندوق پس انداز مسکن یکم ، موفقیت قابل ملاحظه در طرح 77 و کاهش میزان مطالبات معوق است که این مهم باید در دستور کار روزانه مسیولین هر شعبه قرار گرفته وتا حصول کامل هدف ، مستمر و جدی پیگیری صورت پذیرد. امیری همچنین با تاکید برجذب منابع ارزان قیمت و صفردرصدی در شعب ، گفت؛ رشد سپرده های مزبور مشتمل بر حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز ، سوای اجر معنوی برای سپرده گذار و خیر و برکت برای مجموعه بانک ، کاهش قیمت تمام شده منابع را در پی خواهد داشت و این از سیاست های اصلی بانک به شمار می رود. سوسن آبادی معاون اجرایی مدیریت در ادامه ازتصویب واعمال اساسنامه ای جدید در بانک با توجه به رویکرد تخصصی – توسعه ای در سال آینده خبرداد و گفت : بخش مسکن همچنان پیشران خروج کشور از رکود بوده و خواهد بود و انتظار دولت از بانک مسکن، مساعدت وهمسویی برنامه ها و استراتژی های بانک با اهداف توسعه ای کشور است و این محقق نمی شود مگر با همدلی و هم افزایی تمام مجموعه صف و ستاد بانک در نیل به این رویکرد مهم و حساس. سوسن آبادی سپس به نقش معاونین شعب در اجرای برنامه های مدون بانک به ویژه در نظارت بر منابع و مصارف شعب اشاره نموده ، گفت : اگرچه آمارعملکرد شعب در مجموع، قابل قبول است، لیکن در کنار شعب موفق ، هستند شعبی که در برخی بخش ها توفیقی نداشته و نمره ارزیابی قابل قبولی اخذ ننموده اند. وی توصیه کرد مسیولین شعب با نمره ارزیابی عملکرد نامطلوب می بایست در هربخش و محوری ضعف و یا عدم توفیق وجود دارد ، ضمن تماس با دیگر شعب موفق در آن بخش، اقدامات اجرایی و راهبردی مسیولین شعب مزبور را به صورت الگویی موفق به کار بندند. وی در پایان ، برای موفقیت معاونین شعب در ماه های پیش رو ، سه پیشنهاد عنوان کرد ؛ اینکه معاونین، هر روز فهرستی از منابع و تسهیلات پرداختی شعبه را تهیه و آن را با هدف مورد انتظار بانک مقایسه نمایند. اینکه معاونین با کارتیمی و مشارکتی ، حس مسیولیت پذیری را در دیگر کارکنان شعبه تقویت نمایند و اینکه معاونین در کنار روسای شعب در بکارگیری تفکر سیستمی در شعبه، با هدف ایجاد وحدت ، همبستگی و اتفاق در قول و عمل خویش،سعی و تلاش وافرداشته باشند. بابایی معاون مالی و فناوری مدیریت گزارشی از کارنامه عملکرد شعب مدیریت در 9 ماهه سال جاری را ارایه داد. وی در تصریح بیانات مدیر شعب استان اظهار داشت؛ رشد متوازن شعب در تجهیز و تخصیص منابع در مثال ، به مثابه پرورش عضلات یک قهرمان پرورش اندام است که اگرصرفا" به پرورش برخی از اعضای بدن خود مبادرت ورزد ،عنوان قهرمانی را احراز نمی نماید. بابایی دو آیتم حسن برخورد و خوش اخلاقی معاونین شعب و نیز افزایش دانش اطلاعات شغلی ایشان در تقابل با مشتریان را ، ابزار مناسبی برای جلب اعتماد و دوستی ایشان با بانک دانسته ، در مثلث طلایی ارتباط با مشتری ، گزینه ارتباط مستقیم و چشمی با مشتری را بهترین گزینه مورد توجه برای مشتری معرفی کرد. بابایی در تحلیل منابع تجهیز شده طی 9 ماه گذشته ، رشد منابع قرض الحسنه را کافی به مقصود ندانسته ، گفت:در برنامه ای که برای شعب تدوین شد، مقرر گردید ؛ روزانه برای هر یک از متصدیان ، سهم مشخصی برای افتتاح و یا افزایش موجودی قرض الحسنه شعبه در نظر گرفته شود .همچنین در حوزه بانکداری الکترونیک انتظار می رود ، متصدیان محترم با حوصله بیشتری ، مشتریان بانک را در زمینه فعال و کاربردی نمودن خدمات بانکداری الکترونیک ، راهنمایی نمایند. وی از معاونین شعب خواست در تخصیص پاداش های تشویقی به همکاران ، کارایی و موفقیت همکاران از حیث میزان تحقق سهمیه مورد انتظار ایشان در حوزه های مختلف تجهیز و تخصیص منابع ، وصول مطالبات و بانکداری الکترونیک را مورد توجه و مداقه قرار دهند. سمینار فصلی معاونین شعب و دوایر مدیریت با معرفی شعب برتردر هر بخش ادامه یافت و هر یک از معاونین شعب مزبور ، در پنلی تخصصی ، عوامل موفقیت و نیز پیشنهادها و نقطه نظرات خود در خصوص بهبود عملکرد دیگر شعب مدیریت را مطرح ساختند.
آخرین بروزرسانی 1395/4/9