تازه های اخبار تازه های اخبار

همایش بانکداران و بانکیاران بانک مسکن

در همایش بانکداران و بانکیاران استان مرکزی، بر اهمیت نقش متصدیان امور بانکی در خط مقدم خدمات رسانی به مشتریان تاکید و از خدمات و شایستگی های ایشان تجلیل شد.

در همایش کارکنان بانکدار و بانکیار مدیریت استان مرکزی عنوان شد:

مدیر شعب استان مرکزی در جمع بانکداران و بانکیاران: توانمندی و تلاش پرسنل خدوم در خط مقدم خدمات دهی به مشتریان رمز موفقیت شعب است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان مرکزی؛ در همایش بانکداران و بانکیاران مدیریت استان که با حضور مسئولین مدیریت و کارکنان بانکدار و بانکیار، در سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد؛ احمد علی جعفری مدیر شعب استان، با بیان این مطلب افزود: شعب موفق هیچ محصول ویژه و متمایزی نسبت به شعب ضعیف تر در اختیار ندارند؛ لیکن وجه تمایز آنان؛ برخورداری از کارکنان با اخلاق و توانمند خصوصا در نوک پیکان خدمت دهی و خدمات رسانی به مشتریان یعنی در پشت باجه های شعب است که خواه ناخواه، ماندگاری و وفاداری مشتریان را به همراه خواهد داشت. 

جعفری تصریح کرد: در نظر سنجی انجام شده به همت کارشناس روابط عمومی مدیریت پیرامون رضایت یا عدم رضایت از خدمات و عملکرد شعب و کارکنان و نیز درباره خدمات بانک؛ اغلب مشتریان، حسن نظر خود درباره عملکرد بانک را برخورد شایسته پرسنل، خصوصا تحویلداران، توام با سرعت و دقت ایشان در انجام امور بانکی عنوان داشتند و این بدان معنی است که مشتری بیش از هر معیاری، به اخلاق مداری، نظم و رعایت ادب و احترام از سوی همکار، انسانیت، صداقت در کار و شفافیت در انجام خدمات اهمیت می دهد، لذا این ویژگی می تواند به روند رو به رشد عملکرد شعب در تمامی شقوق ارزیابی عملکرد و در نهایت به موفقیت شعب منجر شود.

مدیر شعب استان مرکزی در خصوص ارتقاء سمت همکاران بانکیار و امیدواری ایشان در احراز سمت های بالاتر گفت: برای کمیته انتصابات، قطعا منافع سازمان مقدم بر منافع شخصی است. لذا یقین بدانید شایستگی ها مد نظر خواهد بودو انتظار می رود با کسب مهارت، شایستگی های خود را نشان دهید. .

جعفری رمز ارتقاء و تصدی بانکداران در سمت های بالاتر را تقویت روحیه مشتری مداری، بروز شایستگی و توانمندی و دغدغه ایشان در تحقق اهداف عالیه بانک در شعب محل خدمت عنوان کرده گفت: کار بی منت، اگر برای رضای خدا و در جهت رضایت خلق باشد، ابتر نمانده؛ نتیجه بخش خواهد بود و یقینا مسئولین امر در مدیریت منابع انسانی سازمان نیز با در نظر داشتن شایستگی ها و ویژگی های مزبور در همکاران، مراتب را در ارتقاء ایشان لحاظ خواهند کرد.

فرج اله سوسن آبادی معاون اجرائی مدیریت در این همایش گفت: همکار بانکدار باید به اهداف شعبه و میزان انحراف از اهداف توجه کند و به هرگونه تغییر در کارنامه عملکرد شعبه حساس باشد. سوسن آبادی آفت رخوت و سستی در عملکرد کارکنان و به ویژه همکاران بانکدار را پرداختن به روزمرگی و عدم تمایل به آموزش و یادگیری عنوان کرد و اظهار داشت: برگزاری کلاس های آموزشی کاربردی در زمینه دانش و مهارت شغلی و بررسی امتیاز مکتسبه کارکنان در آزمون های مربوطه می تواند معیاری برای سنجش آموزش همکاران باشد.

وی تقویت مهارت برقراری ارتباط با مردم در همکاران بانکدار را از دیگر آموزش های لازم برای ایشان برشمرد و اظهار داشت: حسن برخورد با مشتری و انجام خدمات بانکی مردم با سرعت و دقت کافی از یکسو و راهنمائی صحیح مشتریان در امور بانکی می تواند به این ارتباط و به وفادار سازی مشتریان کمک کند.

محمد رضا شمسی معاون مالی و فناوری مدیریت نیز در این همایش در سخنانی خطاب به همکاران بانکدار اظهار داشت: با توجه به فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری نباید از تلاش بیشتر غافل شویم. لذا انتظار داریم؛ نهایت بهره برداری را از این فرصت برده و کمبودها را جبران کنیم. شمسی در خصوص جبران عملکرد مدیریت در بخش بانکداری الکترونیک گفت: شایسته است همکار بانکدار در آموزش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک برای مشتری وقت بگذارد و با صبر و حوصله و ترسیم مراحل انجام کار به وی، ضمن آموزش، در هزینه های مشتریان نیز صرفه جوئی به عمل آورده، سعی کند وی را به خدمات بانکداری الکترونیک بانک علاقمند و احساس خرسندی و امنیت را در این باره در او تقویت کند.

در بخش پایانی همایش، با حضور نمایندگانی از همکاران بانکدار و بانکیار شعب، پنلی تشکیل شد و منتخب نمایندگان؛ نقطه نظر، پیشنهاد و انتقادات مطروحه از سوی همکاران خود را در این پنل عنوان داشتند و در ادامه، جعفری مدیر شعب استان به موارد مطروحه پاسخ گفت.

آخرین بروزرسانی 1399/2/29